Dzień Edukacji Narodowej 2021

Wersja do wydruku
dzień edukacji narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty składam serdeczne życzenia oraz podziękowania za trud i starania wkładane w wychowanie i edukację kolejnych pokoleń.

Gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom życzę wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów, uznania i szacunku wychowanków, rodziców oraz całej gminnej społeczności.

Natomiast wszystkim uczniom, życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, odkrywaniu talentów, zdolności i pasji oraz napotykania na swojej drodze takich nauczycieli, wychowawców oraz przewodników, którzy pomogą przejść przez trudy dnia codziennego.

 

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Brąszewice
Karol Misiak