Dzień Strażaka 2020

Wersja do wydruku
zosp logo

„Ten jest większy miedzy ludźmi
Kto umie służyć i kto poświęca
siebie dla dobra innych „
Adam Mickiewicz


Ochotnicze Straże Pożarne
z terenu Gminy Brąszewice

Dzień Strażaka to szczególna okazja by wyrazić wdzięczność
wszystkim Strażakom za ich służbę.
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, chciałbym złożyć podziękowanie Druhnom i Druhom, którzy narażają swoje życie
i zdrowie, ratując drugiego człowieka.
Trud towarzyszący działaniom ratowniczo-gaśniczym
oraz bezinteresowna pomoc potrzebującym sprawia, że Ochotnicza Straż Pożarna kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa,
wzbudza szacunek i zaufanie.
Składam również podziękowania za aktywną działalność na rzecz swojej jednostki-strażnicy, poświęcenie i wytrwałą pracę
w upowszechnianiu kultury i tradycji polskiej wsi.
Wszystkim Druhnom i Druhom życzę dużo zdrowia i pomyślności
w życiu prywatnym, a Święty Florian - patron strażaków
niech Wam towarzyszy przy codziennych obowiązkach
oraz otacza Was opieką i szczęściem.


Wójt Gminy Brąszewice
Karol Misiak