Gmina Brąszewice "Na Sieradzkich Szlakach" - konferencja

Wersja do wydruku
na sieradzkich szlakach

W dniu 28 listopada br. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brąszewicach odbyło się spotkanie promujące kwartalnik oddziału PTTK w Sieradzu „Na Sieradzkich Szlakach”  poświęcony Gminie Brąszewice.

Wydana publikacja prezentuje dziedzictwo kulturowe, historię oraz ciekawostki przyrodnicze dotyczące terenu Gminy Brąszewice.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele redakcji kwartalnika w osobach Pan Andrzej Ruszkowski – zastępca redaktora, Pani Wiesława Sujecka prezes zarządu PTTK Oddział Sieradz i członek komitetu redakcyjnego, a także Pani Hanna Krawczyk - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej, przedstawiciele Urzędu Gminy w Brąszewicach - Pan Karol Misiak – Wójt Gminy Brąszewice, Pani Agnieszka Drzazga – sekretarz, Pani Krzesiława Kamińska – skarbnik i Pani Iwona Marczak – podinspektor oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, delegacje uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Brąszewice wraz z dyrektorami i osoby, które brały czynny udział w redagowaniu artykułów do publikacji, m.in. Pani Beata Jakubowska, Pani Anna Grzesiek i Pani Sylwia Kurzaj.

Pan Andrzej Ruszkowski przedstawił historię powstawania czasopisma i jego zarys oraz skrócony opis numeru poświęconego Gminie Brąszewice, natomiast osoby redagujące artykuły dzieliły się refleksjami dotyczącymi redagowania swoich tekstów i trudnościami napotkanymi podczas ich pisania.

Były chwile na refleksje oraz podziękowania dla osób zaangażowanych w powstanie publikacji dotyczącej Gminy Brąszewice.

Wójt Gminy Brąszewice składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania kwartalnika dotyczącego Gminy Brąszewice.