Granty dla Gminy Brąszewice

Wersja do wydruku
granty2020

Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych.  Dotację w kwocie po 10 000zł otrzymały trzy sołectwa:  Przedłęcze, Brąszewice i Chajew.

W dniu 06 lipca 2020r w Sali OSP  w miejscowości Przedłęcze Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber osobiście wręczył sołtysom oraz przedstawicielom sołectw Gminy Brąszewice czeki na 10 000zł. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu przeprowadzony będzie remont świetlicy w Przedłęczu, modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Chajewie oraz zakupiony zostanie piec konwekcyjny dla Koła Gospodyń „Kolorowe Wianki” w sołectwie Brąszewice.

Granty2020

Granty2020

Granty2020

Granty2020