Historia GBP w Brąszewicach

Wersja do wydruku

Jedną z pierwszych na terenie powiatu sieradzkiego bibliotek wiejskich, Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Brąszewicach, zorganizowano w lutym 1946 r.
Zgromadzony na 3 regałach, liczący ok. 400 wol. księgozbiór, udostępniano w maleńkim (8 m2) pomieszczeniu w Ośrodku Zdrowia. Biblioteką kierował Antoni Wróbel.

Lokal biblioteki zmieniano kilkakrotnie: w 1958 r. została przeniesiona do mieszkania prywatnego- bez światła elektrycznego, w 1960 r. – do kolejnego mieszkania, do budynku w złym stanie technicznym.
Mieściła się tam, na 1 piętrze, aż do 1979 r., na krótko została umieszczona w pomieszczeniach Służby Rolnej, aby w roku 1983 przenieść się do lokalu o powierzchni 126 m2, w budynku gminnym. Lokal umeblowany został nowym, funkcjonalnym sprzętem, biblioteka stała się jedną z najlepiej wyposażonych placówek w ówczesnym województwie sieradzkim.
Zbiory liczyły już wówczas niemal 7000 wol., z biblioteki i istniejącej sieci punktów bibliotecznych korzystało ponad 800 czytelników.
Pierwszy bibliotekarz, A Wróbel, kierował biblioteką do 1957 r., następnie obowiązki kierownika pełniła przez ponad 30 lat Irena Paś, a od roku 1988 placówką kieruje Janina Owczarek.

W skład sieci bibliotecznej na terenie gminy wchodzą także dwie filie biblioteczne: w Godynicach i Żurawiu, obsługujące mieszkańców kilku okolicznych wsi.

Przez cały okres działalności Biblioteka w Brąszewicach stanowiła centrum życia kulturalnego gminy. Organizowano tu spotkania autorskie i odczyty. Biblioteka brała udział w konkursach wojewódzkich i powiatowych, m.in. w kilku edycjach konkursu teatralnego dla dzieci, konkursach plastycznych i literackich organizowanych przez sieradzką bibliotekę. Działalność popularyzatorska, stała dobra systematyczna współpraca z placówkami oświatowymi, owocowała bardzo dobrymi wynikami upowszechniania czytelnictwa i licznym udziałem młodzieży w organizowanych formach pracy kulturalno- oświatowej. Bogata działalność w tym zakresie zadecydowała także o podjęciu, w roku 1991, uchwały o przejęciu przez Bibliotekę zadań Gminnego Ośrodka Kultury i rozszerzeniu jej zadań. W takiej formie placówka funkcjonowała do roku 2007.

Najważniejszym dokonaniem ostatniego dziesięciolecia jest komputeryzacja biblioteki, rozpoczęta w roku 2000. Zakupiono oraz pozyskano w ramach programu „Ikonka” sprzęt komputerowy oraz program „Sowa”, w ciągu kilku lat utworzono bazę danych o zbiorach. Możliwość korzystania z niej znacznie ułatwia prowadzoną w bibliotece działalność informacyjną, podobnie jak dostęp do Internetu na trzech stanowiskach komputerowych, chętnie wykorzystywany przez czytelników.