II etap przebudowy drogi relacji Brąszewice-Sokolenie

Wersja do wydruku
Droga relacji Brąszewice-Sokolenie

Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi gminnej nr 114111E relacji Brąszewice – Sokolenie – Etap II.

Etap II zadania jest kontynuacją etapu I zakończonego w roku 2015 i obejmował będzie odcinek relacji Brąszewice – Sokolenie.
Zakres prac prowadzonych podczas realizacji zadania jest następujący: roboty pomiarowe, wycinka drzew, rozbiórka istniejącej nawierzchni, zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne, doziarnianie podłoża, podbudowa, warstwa wiążąca, nawierzchnia – warstwa ścieralna, wjazdy na działki, pobocza, rowy, umocnienia, regulacja studzienek i oznakowanie.

W wyniku prowadzonych robót droga będzie posiadać nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,0 m oraz obustronne pobocza.

Całkowita wartość zadania to kwota 574 447,60 zł, z czego dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pozyskane przez Gminę Brąszewice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 373 390,00 zł, co stanowi 65% kosztów zadania.

 

Droga relacji Brąszewice-Sokolenie