Informacja dot. białej listy VAT

Wersja do wydruku
biała lista vat

Przypominamy przedsiębiorcom, rolnikom i instytucjom będącymi podatnikami VAT o obowiązku zamieszczenia numerów rachunków bankowych na białej liście VAT.

1 września br. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw. biała lista), który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Biała lista umożliwia ci:
- sprawdzenie czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
- jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
- potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub rolniczą jako podatnik VAT, na białej liście znaleźć się muszą numery rachunków należące do twojej firmy lub gospodarstwa. W przypadku, gdy numer konta nie jest opublikowany na białej liście należy:

- firmy - dokonać zmiany wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na www.firma.gov.pl lub w urzędzie gminy;
- rolnicy - dokonać zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym.

Od 1 stycznia 2020 r. korzystanie z rachunków bankowych nie widniejących na białej liście zagrożone jest poważnymi konsekwencjami zarówno dla ich posiadacza, jak i jego kontrahentów.

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT znajduje się pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow