Kolejny sprzęt komputerowy dla Gminy Brąszewice

Wersja do wydruku
zdalna-szkola-laptop

Polska Cyfrowa - Zdalna szkoła

Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 74 984,28 zł w  ramach projektu „Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zakupionych zostało 28 szt. nowych laptopów.

Nowe urządzenia zostaną rozdysponowane między 5 szkołami z terenu gminy Brąszewice.

Dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do użyczenia sprzętu najbardziej potrzebującym uczniom. Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.