KURENDA

Wersja do wydruku

KURENDA
W związku z niskim stanem wód w rzekach i lustrach wód gruntowych jak również prognozowanych minimalnych opadach Urząd Gminy w Brąszewicach prosi o racjonalne używanie wody z sieci wodociągowej.
Nadmierne zużycie wody do celów innych niż potrzeby socjalno-bytowe,a w szczególności do podlewania trawy, ogródków, upraw rolnych, mycia samochodów, napełniania basenów itp., może spowodować spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, a także okresowe braki wody.

        Wójt Gminy
        Karol Misiak