Kurenda - do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Wersja do wydruku

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu.