Kurenda dot. nadzoru nad zwierzętami domowymi

Wersja do wydruku
pies

Urząd Gminy w Brąszewicach przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brąszewice, osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie.

Zwierzęta, a w szczególności psy, przebywające poza nieruchomością i pozostawione bez opieki stwarzają zagrożenie oraz uciążliwość dla pozostałych mieszkańców. W związku z powyższym psy bez smyczy i kagańca mogą pozostać jedynie na terenie nieruchomości właściwie ogrodzonej, co ma uniemożliwić wydostanie się psa poza obręb posesji. Szczególnie należy dbać o zamykanie bram i furtek.

Ponadto w oparciu o art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( t.j.: Dz. U. 2019 poz. 122 z późn. zm.)  informujemy, że prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Wójta. W załączeniu przekazujemy wykaz ras psów uznawanych za agresywne.
Bardzo prosimy o zastosowanie się do ww. zaleceń.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.