Kurenda - ograniczenie używania wody

Wersja do wydruku
woda

Brąszewice, dnia 12 czerwca 2019r.

KURENDA
Urząd Gminy w Brąszewicach z uwagi na panujące upały oraz znaczny wzrost zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowych prosi o ograniczenie używania wody do celów innych niż potrzeby socjalno – bytowe, a w szczególności do podlewania trawy, ogródków, upraw rolnych, mycia samochodów, napełniania basenów itp.
Nadmierne zużycie wody może spowodować okresowe braki wody i spadek ciśnienia w sieci wodociągowej.