Kurenda w sprawie obszaru zagrożonego grypą ptaków (HPAI)

Wersja do wydruku
kura- pixabay.com

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: ORŁY, BUDY, KAMIENIKI

Szanowni Państwo!
Zgodnie z otrzymanym Rozporządzeniem nr 5/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Sieradzu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sieradzkiego informuje się, że  obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w gminie Brąszewice obejmuje miejscowości: Orły, Budy, Kamieniki.

Na wyżej wymienionym obszarze zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego lekarza weterynarii;
2) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
3)wywożenia lub zrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
4)wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Ponadto na wyżej wymienionym obszarze nakazuje się:
1)niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych;
2)stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3)niezwłoczne informowanie  powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Wirus wysoce zjadliwej grypy (HPAI)  - nie jest groźny dla ludzi.

WÓJT GMINY
Karol Misiak