Nowe wyposażenie dla OSP Brąszewice

Wersja do wydruku
osp braszewice

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brąszewicach zostanie doposażona w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka składającego się z 8 kompletów ubrania specjalnego i 8 par rękawic specjalnych.

Łączna wartość wyposażenia planowanego do zakupu to kwota 24 796,80 zł.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 19 836,00 zł. Pozostałą cześć tj. 4 960,80 zł stanowi wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Brąszewice.