Nowe wyposażenie dla OSP Godynice

Wersja do wydruku
osp godynice

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Godynicach pozyskała nowe wyposażenie składające się z czterech kompletów umundurowania strażackiego. W skład jednego kompletu umundurowania strażackiego wchodzi: hełm, ubranie specjalne, buty specjalne, rękawice specjalne, kominiarka, pas strażacki oraz zatrzaśnik.

Na zakup wyżej wymienionego wyposażenia Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie w wysokości 12 400 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na 2019 rok w ramach zadania pn.: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.