NSPLiM: W czwartek upływa ostateczny termin na dokonanie spisu

Wersja do wydruku
Narodowy Spis Ludnośći i Mieszkań  2021

Czwartek, 30 września 2021 r. jest ostatnim dniem na dokonanie obowiązkowego spisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

W tym dniu Gminne Biuro Spisowe w Brąszewicach działające w Urzędzie Gminy będzie czynne do godziny 18:00.

Spisać można się:
- poprzez stronę internetową https://spis.gov.pl/
- telefonicznie poprzez infolinię spisową GUS pod nr tel. 22 279-99-99 (w godz: 8:00-18:00)
- u rachmistrza spisowego dzwoniącego z numeru telefonu 22 828 88 88 lub podczas wizyty bezpośredniej
- w Gminnym Biurze Spisowym w Brąszewicach, ul Sieradzka 98 (pokój nr 12) w środę w godzinach 8:00-16:00 lub w czwartek 8:00-18:00

Do dokonania spisu niezbędna jest znajomość numeru PESEL spisywanych osób.

Brak udziału w spisie wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 i art. 58 ustawy o statystyce publicznej.