Podpisywanie protokołów szacowania szkód "gradobicia"

Wersja do wydruku

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z zakończeniem prac szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego „grad”, proszę wszystkich, którzy składali wnioski o przyjście do tutejszego urzędu pokój nr 5 celem podpisania protokołu do dnia 29 lipca 2020 roku.

Sekretarz Gminy
Agnieszka Drzazga