Pracownia ekologiczna w Szkole Podstawowej w Brąszewicach

Wersja do wydruku

Trwają prace przy tworzeniu pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej w Brąszewicach.
W ramach projektu pt.: Utworzenie pracowni dydaktycznej pn. „Pracownia Młodych Ekologów” w Szkole Podstawowej w Brąszewicach wykonano podłączenie wodno-kanalizacyjne, odnowiono ściany, a na jednej z nich położono fototapetę. Zakupiono wyposażenie pracowni: krzesła, stoły, szafki, jak również  monitor interaktywny i wizualizer przenośny. Pracownia wzbogaciła się także o nowe pomoce dydaktyczne z zakresu przedmiotów przyrodniczych.
Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2020r.
Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi w ramach Konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn.: „Nasze Ekologiczne Pracownie”.
Całkowita wartość zadania to 39 957,61zł.  Maksymalna kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie pracowni wynosi 35 943,00 zł, tj. blisko 90% wartości całego zadania. Pozostałą cześć tj. 4 014,61 zł stanowi wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Brąszewice.