Przebudowa budynku na Urząd Gminy

Wersja do wydruku

Trwają prace związane z przebudową budynku byłej szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek  biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach.

Wszystkie roboty wykonywane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Do wykonania pozostały jeszcze prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz elewacja budynku gminy. 

Wartość ogólna zadania: 2 013 030,70 zł
Gmina na inwestycje pozyskała środki zewnętrzne z dwóch źródeł:
1) dotację celową przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, a realizowaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w wysokości 676 479,00 zł;
2) dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 257 268,00 zł.
Łączne dofinansowanie wynosi blisko 47% wartości inwestycji.

Urząd Gminy-przebudowa

Urząd Gminy-przebudowa

Urząd Gminy-przebudowa