Przebudowa dróg gminnych w miejsc. Zagóra i Gałki

Wersja do wydruku

Trwają prace przy przebudowie dróg gminnych w miejscowości Zagóra i Gałki.
W wyniku wykonania robót droga w miejscowości Zagóra będzie posiadać całym odcinkiem 747,16 m nawierzchnię asfaltową ze spadkiem jednostronnym. Powstaną także obustronne pobocza, przebudowa obejmie również skrzyżowanie z drogą powiatową.
Całkowita wartość zadania to kwota 585 007,05 zł, z czego dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pozyskane przez Gminę Brąszewice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 351 004,00 zł, co stanowi 60% kosztów zadania.
Droga w miejscowości Gałki także będzie posiadać całym odcinkiem 966 m nawierzchnię asfaltową ze spadkiem jednostronnym, powstaną obustronne pobocza.
Całkowita wartość tego zadania to kwota  456 223,67 zł, z czego dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pozyskane przez Gminę Brąszewice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 273 734,00 zł, co stanowi 60% kosztów zadania
Po zakończeniu inwestycji w miejscowości Gałki będzie realizowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec.
Gmina Brąszewice na inwestycję o wartości 454 121,34zł w miejscowości Bukowiec złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.