Przebudowa drogi Brąszewice – W. Klonowska i Żarnów

Wersja do wydruku
droga wólka klonowska

Przebudowa drogi gminnej relacji Brąszewice – Wólka Klonowska, oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów

Na ukończeniu jest przebudowa drogi nr 114 111E relacji Brąszewice – Wólka Klonowska i drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów.
W wyniku wykonania robót droga będzie posiadała całym odcinkiem ponad 1200 m nawierzchnię asfaltową, powstaną także obustronne pobocza.
Wartość inwestycji: 892 423,83 zł.

Gmina Brąszewice otrzymała dofinansowanie na powyższą inwestycję ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.
Kwota dofinansowania wynosi 230 600,00 zł, co stanowi blisko 26% wartości zadania.

Droga Brąszewice-Wólka Klonowska