Przebudowa drogi gminnej nr 114137E w miejscowości Sowizdrzały

Wersja do wydruku
droga remont

Flaga i Godło RP

Przebudowa drogi gminnej nr 114137E w miejscowości Sowizdrzały

Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi gminnej nr 114137E w miejscowości Sowizdrzały. W wyniku wykonania robót droga będzie posiadała całym odcinkiem (blisko 1000 m) nawierzchnię asfaltową o szer. od 3,5 m do 5,0 (w miejscu mijanki), ze spadkami jednostronnymi, powstaną także obustronne pobocza. Przebudowa drogi obejmie także skrzyżowanie z drogą powiatową 1708E.

Całkowita wartość zadania to kwota 612 813,28 zł, z czego dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi otrzymane przez Gminę  Brąszewice w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” wynosi 367 687,00 zł, co stanowi blisko 60% wartości zadania.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji drogowej to listopad 2021 r.