Przebudowa drogi w m. Kamieniki

Wersja do wydruku

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kamieniki.

W wyniku wykonania robót droga w miejscowości Kamieniki będzie posiadać całym odcinkiem 837,31 m nawierzchnię asfaltową ze spadkiem jednostronnym. Powstaną także obustronne pobocza.
Zadanie realizowane jest przez firmę  "BUD-TRANS" Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A, 98-200 Sieradz, wyłonioną na podstawie przetargu nieograniczonego.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 345 665,78 zł.

Droga w m. Kamieniki