Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury - ogłoszono przetarg

Wersja do wydruku
bibioteka

Gmina Brąszewice ogłosiła przetarg na wykonanie zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury.

Oferty można składać do dnia: 20 stycznia 2022 r.

W ramach inwestycji mają powstać nowe pomieszczenia biblioteczne, sala widowiskowo konferencyjna oraz sale do prowadzenia zajęć i spotkań mieszańców gminy. Ze względu na umiejscowienie inwestycji przy Gminnym Boisku Sportowym powstaną osobne pomieszczenia dla sportowców.

Inwestycja przebudowy i rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury w Brąszewicach zostanie zrealizowana przy pomocy środków finansowych otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.