Rządowy Fundusz Polski Ład – wnioski Gminy Brąszewice

Wersja do wydruku
Polski Ład

Gmina Brąszewice złożyła trzy wnioski w dniu 30 lipca br. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pierwszy wniosek dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 114140E relacji Trzcinka - Pokrzywniaki i przebudowy drogi gminnej nr 114103E relacji Brąszewice – Kosatka.
Przewidywana wartość zadania: 3 100 000,00 zł. Kwota wnioskowanych środków: 2 945 000,00 zł.

Drugi wniosek został złożony na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury.
Przewidywana wartość zadania: 4 012 449,26 zł. Kwota wnioskowanych środków: 3 012 449,26 zł.
Na powyższe zadanie Gmina Brąszewice otrzymała już dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 mln zł.

Trzeci ze złożonych wniosków dotyczy budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach.
Przewidywana wartość zadania: 4 000 000,00 zł. Kwota wnioskowanych środków: 3 600 000,00 zł.