Spotkanie informacyjne dot. kas on-line oraz ulgi termomodernizacyjnej

Wersja do wydruku
kas-urząd skarbowy

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Sieradzu  zaprasza
na  spotkanie informacyjne,  które  odbędzie  się
w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Sieradzu przy ul. Pułaskiego 5
w  dniu 07.10.2019 r. o godz. 10.00.

Podczas spotkania Pracownik Urzędu Skarbowego w Sieradzu szczegółowo omówi zagadnienia dotyczące

1. Zmian  w  prawie  podatkowym  w  zakresie  kas  rejestrujących,  w tym:
• Szczególne zasady używania kas on-line
• Obowiązki podatnika
• Paragony fiskalne
• Serwisowanie kas (nowe obowiązki)
• Ulgi na zakup kas rejestrujących on-line

2. Ulgi  termomodernizacyjnej.

Dodatkowo  przy  stanowisku  eksperckim, będzie można  szczegółowo wyjaśnić zagadnienia związane z tematami spotkania.
Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc prosimy o zgłaszanie zainteresowania udziałem  w  spotkaniu  pod  nr  tel.  43 8265643  w  terminie  do   4.10.2019 r.  godz.  15.00