Szacowanie szkód powstałych podczas gradobicia w dniu 26 czerwca 2020

Wersja do wydruku
grad

Urząd Gminy w Brąszewicach informuje, że wszczęto procedurę szacowania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (gradu). Wypełniony wniosek o szacowanie strat w uprawach można złożyć w tut. Urzędzie, pokój  nr 5 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 do dnia 10 lipca 2020 roku).

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:

https://www.lodzkie.eu/data/other/kopia_wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_.xls

https://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p.xls

https://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej.xls


Do ww. dokumentów należy dołączyć aktualny wydruk wniosku złożonego do ARiMR. Powierzchnia Użytków Rolnych winna być zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich.
Wszystkie dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 43 821-17-78

WÓJT GMINY
Karol Misiak