Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Wersja do wydruku

O G Ł O S Z E N I E
Wydział Zdrowia
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Załącznik: