Termomodernizacja SP Godynice

Wersja do wydruku

Gmina Brąszewice informuje, że w dniu 18 maja 2020r. rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja wraz z remontem Szkoły Podstawowej w Godynicach etap II i etap III”.

W dniu 1 czerwca 2020r.  podpisana została umowa z wykonawcą  firmą EKO-BUD Piotr Haraszkiewicz ul. Wojska Polskiego 27, 98-200 Sieradz, a 8 czerwca 2020r. przekazano plac budowy.

W ramach inwestycji przeprowadzone będą roboty budowlane w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, stropów i poddaszy oraz wymiany w części piwnicznej stolarki okiennej i drzwiowej.  Przeprowadzona będzie modernizacja źródła ciepła, modernizacja instalacji cwu w kotłowni oraz instalacji co.  Wymieniona zostanie także instalacja wodno-kanalizacyjna.

Gmina Brąszewice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania : 830 309,56zł

Dofinansowanie: 488 195,00zł.

SP Godynice - termomodernizacja