Uroczyste przekazanie wozu bojowego dla OSP Godynice

Wersja do wydruku
osp_godynice

W minioną niedzielę – 18 maja 2014 r. w Godynicach odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania nowego wozu ratowniczo – gaśniczego Mercedes Benz Atego dla druhów z OSP Godynice.
W kościele parafialnym odbyła się msza św. w intencji strażaków, po której na placu przy remizie Ks. Proboszcz Łukasz Kręczyński poświęcił nowy wóz.

Kluczyki i dokumenty do samochodu zostały przekazane na ręce Naczelnika OSP Godynice Dariusza Szymanka.

Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień zaproszonych gości. Wójt Gminy Brąszewice Karol Misiak pokrótce przybliżył przebieg prac związanych z pozyskaniem auta i podziękował wszystkim tym, którzy pomogli i przyczynili się do tego, aby pojazd ten trafił właśnie do Gminy Brąszewice. 

Również wicemarszałek województwa łódzkiego Dorota Ryl nie kryła zadowolenia z tego, że starania o pozyskanie nowego wozu zakończyły się sukcesem. 

Ponadto głos zabrali: nadbrygadier Andrzej Witkowski - komendant wojewódzki PSP, Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik, druh Andrzej Weselski - wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Krystyna Bartela – Dyrektor SP w Godynicach i Marian Pacha – Prezes OSP Godynice. 

Wieloletni członkowie OSP i najbardziej zasłużeni dla pożarnictwa strażacy otrzymali stosowne medale i odznaki. 

Na zakończenie wszyscy goście i mieszkańcy zostali zaproszeni do wspólnej majówkowej zabawy.

Nowy wóz bojowy udało się zakupić dzięki dotacjom z:
WFOŚiGW w Łodzi - 40% tj. 279 072,00 zł
Zarządu Głównego OSP RP - 21,50% tj. 150 000,00 zł
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - 14,33% tj. 100 000,00 zł
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 11,47% tj. 80 016,55 zł
Urzędu Gminy Brąszewice – 10,3% tj. 71 847,13 zł