Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z rolnictwa - Nabór wniosków

Wersja do wydruku
braszewice logo

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Brąszewice do Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Urząd Gminy w Brąszewicach informuje o możliwości składania wniosków o przystąpieniu do programu na usuwanie folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wnioski będą obejmować odbiór odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.
UWAGA! Włóknina używana do przykrywania ziemniaków i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.

Nabór wniosków będzie trwał od 07.10.2019 r. do 31.10.2019 r.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice, pok. nr 5 lub 7A. Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój nr 5 lub 7A oraz z załącznika do niniejszego artykułu.

UWAGA! Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Brąszewice dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Brąszewice.