Wójt

Wersja do wydruku

Wójt Gminy Brąszewice

Karol Misiak

ul. Starowiejska 1
98-277 Brąszewice

pokój nr 4, tel: 43 821 17 78

e-mail: ug_braszewice@wp.pl