Wnioski o dopłaty obszarowe

Wersja do wydruku

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach
Oddział w Kościerzynie PZDR Sieradz

Wniosek o dopłaty obszarowe od 15 marca do 15 czerwca 2020 r.
Wypełnij e-wniosek u doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Sieradz
nowa siedziba biura – Sieradz ul. Warneńczyka 1
tel. 516 815 705

Pracownicy PZDR Sieradz
Agata Kieremkampt - kierownik Rejonu → tel. 519 301 035
Anna Frątczak → tel. 669 956 219
Selim Płucienniczak → tel. 697 655 250

Doradcy ds. produkcji i ekonomiki wsi:

Goszczanów, Błaszki - Karolina Derda tel. 519 301 034 doradca rolnośrodowiskowy
Brzeźnio, Wróblew → Izabela Olszewska tel. 785 936 204 doradca rolnośrodowiskowy
Burzenin → Roman Łebzuch tel. 516 815 254
Klonowa, Brąszewice → Barbara Kuśmierek tel. 663 233 269
Złoczew, Sieradz → Przemysław Kuśmierek tel. 605 895 264
Warta → Agata Kieremkampt tel. 519 301 035