Wodociąg Brąszewice - Pogorszona jakość wody

Wersja do wydruku
woda

Komunikat Wójta Gminy Brąszewice z dnia 09 grudnia 2019 roku

Urzędu Gminy w Brąszewicach informuje odbiorców wody wodociągu Brąszewice - miejscowości: Brąszewice ulica: Sieradzka, Górna, Parkowa, Żychty, Zabrodzie, Leśna, ks. Nierychlewskiego, Osiedlowa, Kościelna, Masztowa, Starowiejska, Łąkowa, Świerkowa, Brzozowa, Polna, Błota, Budy, Grabostaw, Kamieniki, Pipie, Pokrzywniaki, Salamony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw, że w pobranych próbkach wody na Stacja Uzdatniania Wody Brąszewice oraz  na sieci wodociągowej w miejscowości Błota 14 i Żuraw 4, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy korzystający z wody z wodociągu Brąszewice obecnie mają dostarczaną wodę ze SUW Godynice i Chajew.

Dla zachowania bezpieczeństwa woda nadaje się do spożycia przez ludzi, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Na Stacji Uzdatniania Wody Brąszewice trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).