Wodociąg Brąszewice - Pozytywna ocena jakości wody

Wersja do wydruku
woda

Brąszewice, dnia 21 stycznia 2020 r.

Komunikat Urzędu Gminy w Brąszewicach z dnia 21 stycznia 2020 r. skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice 
(miejscowości:  Brąszewice, Błota, Budy, Grabostaw, Kamieniki, Pipie, Pokrzywniaki, Salamony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw).

W dniu 21 stycznia 2020r. otrzymano pozytywną ocenę jakości wody wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu. Woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informuje się, że po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez Gminę Brąszewice, woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice, nadaje się do spożycia przez ludzi.