Wotum zaufania i absolutorium Wójta Gminy Brąszewice za 2020 rok

Wersja do wydruku
Karol Misiak

Podczas XXVI Sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, Radni Gminy Brąszewice jednogłośnie udzielili absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Karolowi Misiakowi.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice wotum zaufania oraz uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brąszewice absolutorium za 2020 rok poprzedziło zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Brąszewice za 2020 rok oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brąszewice za ubiegły rok.