Zakup wozu asenizacyjnego

Wersja do wydruku

Urząd Gminy Brąszewice zakupił nowy wóz asenizacyjny TCI firmy Pichon za kwotę 49 938,00 zł. Nowy sprzęt o pojemności 7150 litrów to profesjonalny i bezpieczny sprzęt służący do opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Brąszewice i wywozu ich do gminnej oczyszczalni ścieków.

Pichon