Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

Wersja do wydruku
paliwo-akcyza

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W 2019 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

- od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
- od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września  2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
30,00 zł  * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Producenci rolni chcący skorzystać z powiększonego limitu zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie z ARiMR o ilości dużych jednostek przeliczeniowych za rok 2018.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w  terminach:
1 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji oraz druki wniosków znajdują się pod adresem: http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=629