Folder promocyjno - informacyjny Gminy Brąszewice

folder - Gmina Brąszewice
04.04.2024

Szanowni Państwo

To już trzeci raz, kiedy mam przyjemność oddać w Państwa ręce folder promocyjnoinformacyjny Gminy Brąszewice. Tak jak w poprzednich latach, również i teraz wybraliśmy tę formę komunikacji, aby zdać relację ze zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć. Należy pamiętać, że rozwój gminy to także sukces wszystkich mieszkańców, tworzących naszą społeczność. Ich aktywny udział oraz zaangażowanie w lokalne sprawy doprowadza do systematycznego wzrostu poziomu jakości życia.

Środki, dzięki którym udało się zrealizować szereg bardzo dużych na skalę naszych miejscowości inwestycji, pochodziły zarówno z budżetu gminy, budżetu państwa, jak i z Unii Europejskiej. Pozyskanie funduszy zewnętrznych było kluczowym elementem na drodze realizacji tak wielu przedsięwzięć infrastrukturalnych. Warto zaznaczyć, że warunki pracy w ostatnich latach nie należały do najprostszych. Przyszło nam zmierzyć się z trwającą ponad dwa lata pandemią Covid-19, kryzysem spowodowanym wybuchem wojny na Ukrainie, a także z ciągłymi zmianami przepisów prawnych. Mimo to, wszystkie wskazane przez nas w poprzedniej publikacji „priorytety na najbliższe lata” zostały zrealizowane. Zmodernizowaliśmy wiele odcinków dróg, zaadaptowaliśmy budynek po Szkole Podstawowej w Brąszewicach na potrzeby Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także wybudowaliśmy nową Stację Uzdatniania Wody w Brąszewicach, Salę Gimnastyczną w Godynicach oraz Gminną Bibliotekę i Dom Kultury. Udało nam się to dzięki systematycznej pracy.

Przed nami wiele nowych zadań, z którymi musimy się zmierzyć. W tym celu dużą wagę przywiązujemy do doskonalenia pracowników poprzez udział w szkoleniach, konferencjach czy warsztatach. Ma to szczególne znaczenie w realizacji zadań, prowadzących do rozwoju Gminy Brąszewice. Już dziś wiemy, że lata kolejne będą wymagały równie dużego zaangażowania, wysiłku i pracy. Czekają nas między innymi modernizacje infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (Brąszewice, ul. Zabrodzie), przebudowy dróg czy wymiana i rozbudowa oświetlania drogowego na terenie całej gminy. Jesteśmy gotowi by przyjąć i zrealizować te zadania. Powyższe inwestycje zostaną głównie wykonane przy udziale funduszy zewnętrznych. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie złożonych już wniosków oraz na środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), przeznaczone na wsparcie samorządów. Naszym głównym celem jest rozwój Gminy Brąszewice i zapewnienie jej mieszkańcom możliwie najlepszych warunków.

Nie zapominamy także o odwiedzających nas gościach. Zapraszamy do odkrywania naszych pięknych zakątków, bogatych w różnorodną faunę i florę. Zakątków pełnych spokoju i ciszy, tak poszukiwanych przez wiele osób w obecnych czasach.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja przybliży Państwu walory naszej pięknej gminy, zamieszkiwanej przez zaradnych i życzliwych ludzi, przedstawi zmiany, które zaszły w ostatnich latach, a także przekona, że nasza gmina to miejsce atrakcyjne, otwarte, przyjazne, a przede wszystkim bezpieczne.

Z wyrazami szacunku 
WÓJT GMINY
Karol Misiak

Do pobrania
gmina-braszewice-folder-promocyjno-informacyjny-2024.pdf [PDF | 27.53 MB] Pobierz