Skład Rady Gminy kadencji 2018-2023

mapa sołectw


Okręg wyborczy nr 1

Błota, Kosatka (Kosatka, Pasie)

   Jan Światek


Okręg wyborczy nr 2

Brąszewice I – Brąszewice ulice: Brzozowa, Górna, Krótka, Masztowa, Parkowa, Polna, Sieradzka od nr 1 do nr 75

Łukasz Dąbek


Okręg wyborczy nr 3

Brąszewice I - Brąszewice ulice: Kasztanowa, Ks. Nierychlewskiego, Łąkowa, Starowiejska, Świerkowa, Wojkowska

Remigiusz Ubycha


Okręg wyborczy nr 4

Brąszewice I - Brąszewice ulice: Kościelna, Osiedlowa, Sieradzka od nr 76 do końca, Żychty

Bartłomiej Kuś


Okręg wyborczy nr 5

Brąszewice II - Brąszewice ulice: Leśna i Zabrodzie

Justyna Brąś


Okręg wyborczy nr 6

Bukowiec

Przewodniczący Rady Gminy Brąszewice

Adam Sowizdrzał


Okręg wyborczy nr 7

Chajew, Chajew Kolonia

Zdzisława Komenda


Okręg wyborczy nr 8

Czartoria (Ciołki, Czartoria, Lisy, Wiry), Wojtyszki, Wólka Klonowska (Wólka Klonowska, Żarnów)

Adam Laskowski


Okręg wyborczy nr 9

Gałki (Gałki, Żuraw)

Dariusz Rygas


Okręg wyborczy nr 10

Trzcinka (Budy, Orły, Pokrzywniaki, Trzcinka), Wiertelaki (Salomony, Sowizdrzały, Szymaszki, Wiertelaki)

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brąszewice

Józef Toruński


Okręg wyborczy nr 11

Kamieniki (Grabostaw, Kamieniki, Pipie)

   Marzena Cichecka


Okręg wyborczy nr 12

Godynice (Ciupki, Godynice, Zagóra, Zagórcze)

II Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Grażyna Dobruchowska


Okręg wyborczy nr 13

Przedłęcze

Józef Przezak


Okręg wyborczy nr 14

Starce, Sokolenie (Kurpie, Sokolenie, Tomczyki, Złote)

Zenon Ciupek


Okręg wyborczy nr 15

Szczesie, (Szczesie, Zwierzyniec), Zadębieniec (Pędziwiatry, Pluty, Zadębieniec)

Andrzej Smok

 

Komisje Rady Gminy Brąszewice kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brąszewice:

1. Adam Laskowski –  przewodniczący
2. Marzena Cichecka –  członek
3. Zdzisława Komenda –  członek
4. Zenon Ciupek –  członek
5. Andrzej Smok –  członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Brąszewice:

1. Józef Przezak –  przewodniczący
2. Justyna Brąś –  członek
3. Remigiusz Ubycha –  członek
4. Jan Światek –  członek

Komisja ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Brąszewice:

1. Grażyna Dobruchowska –  przewodnicząca
2. Łukasz Dąbek –  członek
3. Bartłomiej Kuś –  członek
4. Józef Toruński –  członek