Skład Rady Gminy kadencji 2024-2029 | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Skład Rady Gminy kadencji 2024-2029

mapa sołectw


Okręg wyborczy nr 1

Błota, Kosatka (Kosatka, Pasie)

   Grzegorz Trzeciak


Okręg wyborczy nr 2

Brąszewice I – Brąszewice ulice: Brzozowa, Górna, Krótka, Masztowa, Parkowa, Polna, Sieradzka od nr 1 do nr 75

Łukasz Dąbek


Okręg wyborczy nr 3

Brąszewice I - Brąszewice ulice: Kasztanowa, Ks. Nierychlewskiego, Łąkowa, Starowiejska, Świerkowa, Wojkowska

Marek Sowiak


Okręg wyborczy nr 4

Brąszewice I - Brąszewice ulice: Kościelna, Osiedlowa, Sieradzka od nr 76 do końca, Żychty

Katarzyna Nolbert


Okręg wyborczy nr 5

Brąszewice II - Brąszewice ulice: Leśna i Zabrodzie

Justyna Brąś


Okręg wyborczy nr 6

Bukowiec

Karolina Gruszczyńska


Okręg wyborczy nr 7

Chajew, Chajew Kolonia

Anna Strumińska


Okręg wyborczy nr 8

Czartoria (Ciołki, Czartoria, Lisy, Wiry), Wojtyszki, Wólka Klonowska (Wólka Klonowska, Żarnów)

Adam Laskowski


Okręg wyborczy nr 9

Gałki (Gałki, Żuraw)

Dariusz Rygas


Okręg wyborczy nr 10

Trzcinka (Budy, Orły, Pokrzywniaki, Trzcinka), Wiertelaki (Salomony, Sowizdrzały, Szymaszki, Wiertelaki)

Przewodniczący Rady Gminy Brąszewice

Józef Toruński


Okręg wyborczy nr 11

Kamieniki (Grabostaw, Kamieniki, Pipie)

   Bartosz Wysota


Okręg wyborczy nr 12

Godynice (Ciupki, Godynice, Zagóra, Zagórcze)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Grażyna Dobruchowska


Okręg wyborczy nr 13

Przedłęcze

Piotr Salamon


Okręg wyborczy nr 14

Starce, Sokolenie (Kurpie, Sokolenie, Tomczyki, Złote)

Michał Wasilewski


Okręg wyborczy nr 15

Szczesie, (Szczesie, Zwierzyniec), Zadębieniec (Pędziwiatry, Pluty, Zadębieniec)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brąszewice

Andrzej Smok

 

Komisje Rady Gminy Brąszewice kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brąszewice:

1. Adam Laskowski –  przewodniczący
2. Marek Sowiak –  zastępca przewodniczącego
3. Karolina Gruszczyńska –  członek
4. Michał Wasilewski –  członek
5. Andrzej Smok –  członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Brąszewice:

1. Piotr Salamon –  przewodniczący
2. Anna Strumińska –  zastępca przewodniczącego
3. Justyna Brąś –  członek
4. Katarzyna Nolbert –  członek

Komisja ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Brąszewice:

1. Grzegorz Trzeciak –  przewodniczący
2. Łukasz Dąbek –  zastępca przewodniczącego
3. Bartosz Wysota –  członek
4. Dariusz Rygas –  członek
5. Grażyna Dobruchowska - członek