Cyfrowa Gmina | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Cyfrowa Gmina

Logotypy UE

Gmina Brąszewice zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina”

Celem projektu jest Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach realizacji projektu zakupiono usługę wykonania nowej, dostosowanej do wymogów WCAG 2.1 strony internetowej Gminy Brąszewice pod adresem: braszewice.pl oraz jej hosting i zapewnienie odporności na cyberzagrożenia.

Ponadto zakupiony został sprzęt, oprogramowanie i usługi pozwalające na poprawę cyberbezpieczeństwa systemów używanych podczas realizacji usług publicznych oraz pracy zdalnej Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakupiono usługę szkoleniową związaną z cyberbezpieczeństwem, a także dotyczącą przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa JST.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wartość projektu: 133 980,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 133 980,00 zł