Laptopy do nauki zdalnej - II tura | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Laptopy do nauki zdalnej - II tura

Logotypy UE

Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 74 984,15zł. w  ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.
Zakupionych zostało 28 szt. nowych laptopów, które zostały przekazane do szkół z terenu Gminy Brąszewice.

Komputery po przekazaniu ich do szkół, zostały przez dyrektorów poszczególnych jednostek, użyczone najbardziej potrzebującym uczniom, umożliwiając tym samym dzieciom, nie mającym dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.  Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.

Zakup jest finansowany w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zdalna szkoła - Laptop - II tura