Dach na SP Żuraw | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Dach na SP Żuraw

Na budynku Szkoły Podstawowej w Żurawiu wykonano remont dachu. W ramach prac wymieniono porycie dachowe nad salą gimnastyczną, klasami lekcyjnymi i łącznikiem, naprawiono miejscowo dach kryty papą i kominy oraz wykonano obróbki blacharskie. Koszt wykonania prac to: 70 248,50 zł.