Siłownia zewnętrzna w Godynicach | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Siłownia zewnętrzna w Godynicach

W miejscowości Godynice, przy kompleksie Boisk Orlik wykonano siłownie zewnętrzną składającą się z następujących urządzeń: wahadło + biegacz + twister, orbitrek wolnostojący, wioślarz wolnostojący oraz poręcze podwójne.

Koszt wykonania, dostawy i montażu urządzeń to: 11 754,72 zł, z czego dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” wynosi 11 754,00 zł.

Gmina Brąszewice, otrzymała również dofinansowanie na wykonanie podobnej siłowni w m. Żuraw, która zostanie wykonana do końca 2019 roku.

Siłownia Godynice