Dofinansowania z WFOŚIGW | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Dofinansowania z WFOŚIGW

WFOSIGW w Łodzi

Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice”.

Gmina Brąszewice pozyskała dotację w wysokości 33 335,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice”.
Zadanie poległo na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brąszewice w ilości 92,69 tony.
Koszt całkowity zadania (brutto): 37 038,92 zł.

Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.wfosigw.lodz.pl.
 

WFOSIGW w Łodzi

Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice”.

Gmina Brąszewice pozyskała dotację w wysokości 30 890,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice.

Zadanie poległo na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brąszewice w ilości blisko 80 ton.
Koszt całkowity zadania (brutto): 34 327,02 zł.

Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.wfosigw.lodz.pl.


 

WFOSIGW w Łodzi

Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brąszewice”.

Wartość ogólna zadania: 3 060 860,00  zł

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi wynosi: 657 975,00 zł
Wysokość dofinansowania w formie dotacji z WFOŚIGW w Łodzi wynosi: 281 983,00 zł

Zakres projektu dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi obejmuje: roboty rozbiórkowe, budowę budynku Stacji Uzdatniania Wody, zagospodarowanie terenu, wykonanie zbiornika wód popłucznych, budowę wiaty na agregat prądotwórczy, wykonanie instalacji technologicznych, sanitarnych oraz elektrycznych i AKPiA.

Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.wfosigw.lodz.pl 

WFOSIGW w Łodzi

Gmina Brąszewice dla Szkoły Podstawowej w Żurawiu pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt „Nasze Ekologiczne Pracownie” pn.: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Żurawiu”

Wartość ogólna zadania:  37 011,36 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 33 103,67 zł.

W ramach projektu powstała odnowiona pracownia z fototapetami, nowym wyposażeniem, sprzętem multimedialnym, fachowymi pomocami dydaktycznymi oraz roślinami doniczkowymi.

Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.wfosigw.lodz.pl


 

WFOSIGW w Łodzi

Gmina Brąszewice we współpracy ze Szkołą Podstawową w Brąszewicach otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt pn.: „Pracownia Młodych Ekologów” w Szkole Podstawowej w Brąszewicach”

Wartość ogólna zadania: 37 649,90 zł
Wysokość dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 33 761,02 zł

W ramach Projektu powstała odnowiona pracownia z nowym wyposażeniem, sprzętem multimedialnym, fachowymi pomocami dydaktycznymi oraz roślinami doniczkowymi.

Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.wfosigw.lodz.pl 

WFOSIGW w Łodzi

Gmina Brąszewice we współpracy ze Szkołą Podstawową w Brąszewicach otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt pn.: „Pracownia Młodych Ekologów” w Szkole Podstawowej w Brąszewicach”

Wartość ogólna zadania: 37 649,90 zł
Wysokość dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 33 761,02 zł

W ramach Projektu powstała odnowiona pracownia z nowym wyposażeniem, sprzętem multimedialnym, fachowymi pomocami dydaktycznymi oraz roślinami doniczkowymi.

Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.wfosigw.lodz.pl
Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja wraz z remontem Szkoły Podstawowej w Godynicach – etap II i etap III”.

Wartość ogólna zadania: 714 112,20 zł

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi wynosi:146 495,00 zł
Wysokość dofinansowania w formie dotacji z WFOŚIGW w Łodzi wynosi: 341736,00 zł

Zakres projektu dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i poddaszy oraz wymiany w części piwnicznej stolarki okiennej i drzwiowej.  Przeprowadzona będzie modernizacja źródła ciepła, modernizacja instalacji cwu w kotłowni oraz instalacji co.
Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.zainwestujwekologie.pl 


 

WFOSIGW w Łodzi

Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach

Wartość ogólna zadania: 609 025,96 zł

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi wynosi: 77 181,00 zł
Wysokość dofinansowania w formie dotacji z WFOŚIGW w Łodzi wynosi: 180 087,00 zł
Zakres projektu dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie posadzki na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła, układu cwu, układu grzewczego i oświetlenia wewnętrznego, a także wentylację i klimatyzację oraz sporządzenie audytu energetycznego.

Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.zainwestujwekologie.pl


 

WFOSIGW w Łodzi

WFOŚIGW w Łodzi dofinansował realizację projektu pn. Nasza Eko-pracownia „Zielona Kraina” w Szkole Podstawowej w Godynicach


Gmina Brąszewice we współpracy ze Szkołą Podstawową w Godynicach otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt pn.: Nasza Eko-pracownia „Zielona Kraina” w Szkole Podstawowej w Godynicach.

Wartość ogólna zadania:  43 919,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 34 919,00zł.

W ramach Projektu powstała odnowiona pracownia z nowym wyposażeniem, sprzętem multimedialnym, fachowymi pomocami dydaktycznymi oraz roślinami doniczkowymi.
Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.zainwestujwekologie.pl


 

WFOSIGW w Łodzi

Gmina Brąszewice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na zadanie pn.: „Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice”

Wartość ogólna zadania: 942 881,10 zł brutto (766 750,00 zł netto)

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi wynosi: 666 205,00 zł

Zakres projektu obejmuje wykonanie jednego otworu studziennego o głębokości ok. 75,0 m w końcowej średnicy otworu Ø 350 mm oraz przebudowę istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) o pojemności  V = 150 m3 i budowę studni głębinowej nr 2  wraz z obudową studzienną i wyposażeniem w miejscowości Godynice.

Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie: www.zainwestujwekologie.pl  


 

WFOSIGW w Łodzi

„Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem w celu prowadzenia robót odwadniających i pielęgnacyjnych w pasie dróg gminnych i rowów melioracyjnych oraz prac związanych z eksploatacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków”


Wartość ogólna zadania – 200 736,00 zł brutto (163 200,00 zł netto)
Wysokość dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - 155 040,00 zł.


Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

www.zainwestujwekologie.pl

WFOSIGW

Budowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.

Wartość ogólna zadania – 4 481 031,86
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 391 603,00 zł
Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 391 604,00 zł


Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


www.wfosigw.lodz.pl

WFOSIGW

„Zakup programu do ewidencji i rozliczeń gospodarki odpadami na potrzeby Gminy Brąszewice”


Całkowity koszt programu 5965,50 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 5 368,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 www.wfosigw.lodz.pl