Dofinansowania - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Dofinansowania - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dofinanosowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury

W ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury” powstaną nowe pomieszczenia biblioteczne, sala widowiskowo-konferencyjna oraz sale do prowadzenia różnorodnych form zajęć i spotkań mieszańców gminy. Ze względu na umiejscowienie inwestycji przy Gminnym Boisku Sportowym od strony zachodniej powstaną osobne pomieszczenia dla sportowców.  
Całkowita wartość zadania wynosi: 4 949 377,76 zł