Laptopy do nauki zdalnej - I tura | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Laptopy do nauki zdalnej - I tura

Gmina Brąszewice zakupiła 25 laptopów, aby umożliwić uczniom, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego, realizację podstawy programowej podczas zdalnej nauki. Nowe urządzenia zostały rozdysponowane między 5 szkołami z terenu gminy.

Dyrektorzy szkół zostali zobligowani do użyczenia sprzętu najbardziej potrzebującym uczniom. Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.

Gmina przeznaczyła na zakup 60 tysięcy złotych. Na początku kwietnia złożyła wniosek o wsparcie w ramach programu „Zdalna szkoła”, który obecnie jest na etapie rozpatrywania.

Laptop - Zdalna szkoła