Przebudowa drogi w m. Błota | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Przebudowa drogi w m. Błota

Zakończono prace przy przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Błota.
Przebudowa drogi wewnętrznej obejmowała jezdnię, pobocza, a także włączenie w drogę powiatową.
Na odcinku o długości blisko 530 metrów przed rozpoczęciem prac znajdowała się jezdnia z tłucznia kamiennego. Po przebudowie powstała jezdnia asfaltowa ze spadkiem jednostronnym oraz dwustronne pobocza.
Wartość inwestycji: 280 000,00 zł
Gmina Brąszewice na powyższą inwestycję złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.