Termomodernizacja SP Godynice | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Termomodernizacja SP Godynice

Zakończono prace związane z nadbudową, przebudową i termomodernizacją wraz z remontem Szkoły Podstawowej w Godynicach (etap II i etap III).

W ramach inwestycji przeprowadzone zostały roboty budowlane w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, stropów i poddaszy oraz wymiany w części piwnicznej stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzono modernizację źródła ciepła, modernizację instalacji cwu w kotłowni oraz instalacji co. Wymieniono także instalację wodno-kanalizacyjną.

Gmina Brąszewice pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja wraz z remontem Szkoły Podstawowej w Godynicach – etap II i etap III”.

Całkowita wartość zadania wraz z nadzorem wynosi: 811 859,55 zł. Wysokość dofinansowania z WFOŚIGW w Łodzi wynosi: 488 231,00 zł.

Więcej informacji dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dostępnych na stronie:  www.wfosigw.lodz.pl